Reklamační podmínky

Na výrobky v e-shopu www.woodlux.cz je poskytována záruka 2 roky zárukaa reklamace se řídí legislativou ČR a EU.

Záruka platí na normální opotřebení běžným užíváním.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nehodou, úmyslem či špatným užíváním.

Nárok na záruku musí být doručen přímo na adresu:

PhDr. Bc. Martin Gabriel, WoodLux, Růžová 7, Praha 1, PSČ: 110 00 písemně s číslem objednávky, nacionále zákazníka (jméno, příjemní, adresa, tel. číslo a mail), popisem závady, navrhovaným řešením reklamace a s vadným zbožím tak abychom mohli domluvit případný další postup. Pokud některý z těchto údajů bude chybět, nelze zahájit reklamační řízení. Zboží bude uloženo u nás po dobu jednoho roku. Zásilky na dobírku nepřijímáme.

Naše odpovědnost je limitována na přiměřenou opravu produktu, výměnu za nové zboží, nebo opakovanou výrobou zakázky, pokud nemůže být výrobek opraven. O úmyslu reklamovat zboží nás informujte také prostřednictvím mailu, kde uvedete své jméno, číslo objednávky a popis závady, případně foto dokumentaci, proces reklamací se tímto urychluje.

– Kupující přebírá zboží na základě podpisu, včetně uvedení čitelného jména a příjmení na přepravním listu (faktuře, dodacím listu, dodejce České pošty). Podpisem kupující stvrzuje převzetí zboží a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození a současně souhlasí, že vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny.

– Zjevné vady musí kupující reklamovat při převzetí zboží a dokladovat zápisem buď u přepravce nebo při osobním převzetí přímo u prodejce. Skryté vady je kupující povinen reklamovat ihned při jejich zjištění. Jeli zboží při dodání poškrábané, deformované a podobně, je nutné toto oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději v den, převzetí zásilky a uplatnit reklamaci. Na pozdější reklamaci z těchto důvodů nebude brát zřetel.

– Veškeré zásilky, které zákazník přebírá, doporučujeme ještě v přítomnosti řidiče prohlédnout z hlediska neporušení či nerozlepení obalů, nerozříznutí originálních pásek a přelepek výrobce. V případě porušení je potřeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu dle expedičního listu. Též je nutno věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet dodaných zásilek s počtem napsaných zásilek na expedičním listu přepravce. Je nutno potvrdit podpisem převzetí pouze skutečného počtu dodaných zásilek. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo soupisu zboží, které v zásilce chybí. Nejlépe nás ihned kontaktujte.

– Nebude-li rozdíl zaznamenán na dodacích listech má se za to, že zboží bylo řádně a v pořádku kupujícímu předáno v souladu s dodacím listem.

– Nedodržením výše popsaného postupu reklamačního řízení dodané zásilky se příjemce vystavuje nebezpečí neuznání případné reklamace.

– Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem ČR. U dovozového zboží si vyhrazujeme právo k vyřízení reklamace do 30-60 dnů.

Reklamace může být vyřízena těmito způsoby:

– uznání reklamace v plném rozsahu

– částečné uznání reklamace

– neuznání reklamace

O výsledku reklamace bude zákazník informován emailem uvedeným v objednávce. Tímto oznámením je splněna zákonná lhůta na vyřízení reklamace. V případě uznání reklamace v plném rozsahu nebo částečné uznání reklamace bude zboží doručeno zpět zákazníkovi doporučeným dopisem na náklady prodejce. V případě neuznání reklamace, je zákazník povinen oznámit prodejci způsob doručení.

Osobní odběr není zpoplatněn. Doručení Českou a GLS poštou je zpoplatněno částkou 120,- Kč, balíček částkou 150,- Kč /účtuje dopravce/. Pokud zákazník neoznámí prodejci způsob doručení, bude zboží uloženo u prodejce po dobu 6 měsíců a poté znehodnoceno. Po nevyzvednutí zásilky do tří měsíců od oznámení výsledku reklamace, může prodejce účtovat skladné – 10,- Kč za jeden den.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého bude zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které již v současnosti řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad.

ČOI – Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu najdete na stránkách ČOI nebo Vám ho na požádání sdělí prodávající.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz Reklamační řád platí od 1. července 2016

Updating…
  • Žádné produkty v košíku.